Trao 8.000 phần thực phẩm thiết yếu công đoàn đến công nhân lao động

Ông Đinh Trần Thanh Tâm trao quà đến công nhân lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình, Ảnh: Đức Long
Ông Đinh Trần Thanh Tâm trao quà đến công nhân lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình, Ảnh: Đức Long
Ông Đinh Trần Thanh Tâm trao quà đến công nhân lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình, Ảnh: Đức Long
Lên top