Trao 80 phần quà chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2021

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thị Như Ý (thứ 2, từ trái qua) - trao quà, thăm hỏi đoàn viên và người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thị Như Ý (thứ 2, từ trái qua) - trao quà, thăm hỏi đoàn viên và người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Thị Như Ý (thứ 2, từ trái qua) - trao quà, thăm hỏi đoàn viên và người lao động. Ảnh: HÀ ANH CHIẾN
Lên top