Trao 60 triệu đồng hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và đoàn công tác trao 60.000.000 đồng hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Vừ Bá Dê. Ảnh: Trần Đông
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và đoàn công tác trao 60.000.000 đồng hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Vừ Bá Dê. Ảnh: Trần Đông
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và đoàn công tác trao 60.000.000 đồng hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn Vừ Bá Dê. Ảnh: Trần Đông
Lên top