Trao 55 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Đại diện LĐLĐ TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ trên địa bàn Quận 4. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ trên địa bàn Quận 4. Ảnh Đức Long
Đại diện LĐLĐ TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ trên địa bàn Quận 4. Ảnh Đức Long
Lên top