Trao 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng lũ Hà Tĩnh