LĐLĐ An Giang:

Trao 500 cặp phao cứu sinh cho con CNLĐ vùng ngập lũ

Lên top