Trao 46 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ khó khăn

Các học sinh tiểu học nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Chân Phúc
Các học sinh tiểu học nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Chân Phúc
Các học sinh tiểu học nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh. Ảnh: Chân Phúc
Lên top