Trao 445 suất quà tặng con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

445 con công nhân, viên chức, lao động huyện Tiên Lãng có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ LĐLĐ huyện. Ảnh MD
445 con công nhân, viên chức, lao động huyện Tiên Lãng có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ LĐLĐ huyện. Ảnh MD
445 con công nhân, viên chức, lao động huyện Tiên Lãng có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ LĐLĐ huyện. Ảnh MD
Lên top