Trao 41 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ Quận 3. Ảnh Đức Long
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ Quận 3. Ảnh Đức Long
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ Quận 3. Ảnh Đức Long
Lên top