LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Trao 3.500 suất quà cho người lao động đón Tết

5 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
5 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
5 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top