Tiền Giang

Trao 34 Mái ấm Công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Trao MÂCĐ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Trao MÂCĐ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Trao MÂCĐ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top