CÔNG ĐOÀN CÁC KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH:

Trao 33 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trao quà cho các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trao quà cho các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh trao quà cho các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ.
Lên top