Long An:

Trao 31 mái ấm công đoàn trong Lễ phát động Tháng Công nhân

Trao mái ấm công đoàn tại Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Long An.
Trao mái ấm công đoàn tại Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Long An.
Trao mái ấm công đoàn tại Lễ phát động Tháng Công nhân tỉnh Long An.
Lên top