Trao 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho cô giáo nghèo

Trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn
Trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn
Trao tiền hỗ trợ mái ấm công đoàn
Lên top