Trao 3 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện LĐLĐ huyện A Lưới trao tặng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Ngọc Hữu Tâu. Ảnh: LĐLĐ huyện A Lưới.
Đại diện LĐLĐ huyện A Lưới trao tặng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Ngọc Hữu Tâu. Ảnh: LĐLĐ huyện A Lưới.
Đại diện LĐLĐ huyện A Lưới trao tặng "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Ngọc Hữu Tâu. Ảnh: LĐLĐ huyện A Lưới.
Lên top