LĐLĐ TỈNH CAO BẰNG:

Trao 270 cặp phao cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Lên top