Trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Tiền Giang

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top