Trao 187 suất quà hỗ trợ người lao động bị ngưng việc

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Vạn Ninh và các mạnh thường quân tặng quà cho lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn bị ngưng việc làm thời gian qua do dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thủy
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Vạn Ninh và các mạnh thường quân tặng quà cho lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn bị ngưng việc làm thời gian qua do dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thủy
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Vạn Ninh và các mạnh thường quân tặng quà cho lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn bị ngưng việc làm thời gian qua do dịch COVID-19. Ảnh: Trần Thủy
Lên top