Trao 156 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ

Các con CNVCLĐ nhận  học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ Quận Bình Thạnh trao tặng. Ảnh Ngọc Thiện
Các con CNVCLĐ nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ Quận Bình Thạnh trao tặng. Ảnh Ngọc Thiện
Các con CNVCLĐ nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do LĐLĐ Quận Bình Thạnh trao tặng. Ảnh Ngọc Thiện
Lên top