Công đoàn Caosu Việt Nam:

Trao 1,5 tỉ đồng học bổng cho 500 con CNVCLĐ “học giỏi - vượt khó”

Lễ trao học bổng do CĐ Casosu phối hợp với Hội khuyến học 28.10 thực hiện. Ảnh Nam Dương
Lễ trao học bổng do CĐ Casosu phối hợp với Hội khuyến học 28.10 thực hiện. Ảnh Nam Dương
Lễ trao học bổng do CĐ Casosu phối hợp với Hội khuyến học 28.10 thực hiện. Ảnh Nam Dương
Lên top