Trao 140 triệu đồng làm nhà mái ấm công đoàn và tu sửa khu nội trú trường học