Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CNVCLĐ ngành xây dựng Việt Nam:

Trao 1,3 tỉ đồng tới người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ