Trao 109 triệu đồng hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và con CN tai nạn lao động