Trao 1.000 cặp phao cho con em công nhân lao động ở Bình Dương

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cặp phao cho các em
Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cặp phao cho các em
Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao cặp phao cho các em
Lên top