Trao 100 suất học bổng cho con công nhân lao động khó khăn

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.D
Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.D
Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.D
Lên top