Ảnh hưởng của dịch COVID-19:

Tranh luận về mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ

Ngoài người lao động thuộc diện hỗ trợ theo quy định, nhiều đối tượng khác cũng cần được quan tâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: N.B
Ngoài người lao động thuộc diện hỗ trợ theo quy định, nhiều đối tượng khác cũng cần được quan tâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: N.B
Ngoài người lao động thuộc diện hỗ trợ theo quy định, nhiều đối tượng khác cũng cần được quan tâm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: N.B
Lên top