“Tranh cãi” tại hội thảo về amiăng trắng

Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: Q.Chi
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: Q.Chi
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Ảnh: Q.Chi
Lên top