Trang trọng tổ chức lễ đưa 170 lao động sang Nhật làm việc

Đồng Tháp tổ chức tiễn 170 lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Đồng Tháp tổ chức tiễn 170 lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Đồng Tháp tổ chức tiễn 170 lao động sang Nhật Bản làm việc có thời hạn. Ảnh: Lục Tùng
Lên top