Trân trọng sự hy sinh, đóng góp của chiến sĩ bộ đội, nhân viên y tế

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Bảo Hân
Lên top