Trại hè Thanh Đa đã tạo sân chơi cho gần 120.800 con công nhân lao động

Trại hè Thanh Đa là sân chơi truyền thống của con em công nhân lao động TP 40 năm qua
Trại hè Thanh Đa là sân chơi truyền thống của con em công nhân lao động TP 40 năm qua
Trại hè Thanh Đa là sân chơi truyền thống của con em công nhân lao động TP 40 năm qua
Lên top