Trách nhiệm phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thế nào?

Người lao động có nghĩa vụ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Người lao động có nghĩa vụ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Người lao động có nghĩa vụ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Ảnh minh họa. Ảnh: Đức Long
Lên top