Ảnh hưởng của dịch COVID-19:

Trách nhiệm gắn bó với doanh nghiệp của công nhân

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh tích cực lao động sản xuất để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh tích cực lao động sản xuất để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh tích cực lao động sản xuất để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Lên top