Trà Vinh: Tiếp tục bàn giao 2 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Lễ bàn giao mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: TR.L
Lễ bàn giao mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: TR.L
Lễ bàn giao mái ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: TR.L
Lên top