Trà Vinh rộn rã Tết Sum Vầy 2019

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân lao động
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân lao động
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân lao động
Lên top