Trà Vinh: Nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng 10%

Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH BHYT, BHTN cho người lao động tại Trà Vinh. Ảnh: Trí Dũng
Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH BHYT, BHTN cho người lao động tại Trà Vinh. Ảnh: Trí Dũng
Một buổi tuyên truyền chính sách BHXH BHYT, BHTN cho người lao động tại Trà Vinh. Ảnh: Trí Dũng
Lên top