Trà Vinh: Năm 2020 hỗ trợ 68 nhà "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Trí Dũng
LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Trí Dũng
LĐLĐ tỉnh Trà Vinh trao tặng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Trí Dũng
Lên top