Trà Vinh: Giải bài toán việc làm cho hơn 20.000 lao động mất việc

Lên top