Trà Vinh: 4.761 lượt bài dự thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ảnh: Trí Dũng
Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ảnh: Trí Dũng
Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Liên đoàn đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải của cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ảnh: Trí Dũng
Lên top