Trà Vinh: 240 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh phát động

CNVC-LĐ tỉnh Trà Vinh tham gia hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh phát động. Ảnh: Trí Dũng
CNVC-LĐ tỉnh Trà Vinh tham gia hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh phát động. Ảnh: Trí Dũng
CNVC-LĐ tỉnh Trà Vinh tham gia hiến máu tình nguyện do LĐLĐ tỉnh phát động. Ảnh: Trí Dũng
Lên top