Trả lương ngừng việc do dịch COVID-19 thế nào?

Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp không vận hành được thì tiền lương được trả do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp không vận hành được thì tiền lương được trả do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp không vận hành được thì tiền lương được trả do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Lên top