Trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và 8 vào cùng một lần

Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Ngành Bưu điện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: Đức Long
Lên top