Trả lương hưu qua bưu điện để phòng chống dịch COVID-19

Từ tháng 8.2020, người dân sẽ được chi trả lương hưu tại nhà và qua thẻ ATM để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Từ tháng 8.2020, người dân sẽ được chi trả lương hưu tại nhà và qua thẻ ATM để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Từ tháng 8.2020, người dân sẽ được chi trả lương hưu tại nhà và qua thẻ ATM để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Lên top