Trả bằng hiện vật và truy thu thuế thu nhập: Hai mối lo từ thưởng Tết

Người lao động của Công ty Sài Gòn Food sẽ được thưởng Tết bình quân 2 tháng lương. Ảnh: Đức Long
Người lao động của Công ty Sài Gòn Food sẽ được thưởng Tết bình quân 2 tháng lương. Ảnh: Đức Long
Người lao động của Công ty Sài Gòn Food sẽ được thưởng Tết bình quân 2 tháng lương. Ảnh: Đức Long
Lên top