TP.Tuy Hòa (Phú Yên): Thi tuyên truyền Luật BHXH, BHYT năm 2016