TP.Thủ Đức ra "tối hậu thư" với doanh nghiệp để phòng, chống COVID-19

Công nhân Công ty Nidec Việt Nam (nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức) - nơi đã có một số trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Nidec Việt Nam (nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức) - nơi đã có một số trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Nidec Việt Nam (nằm trên địa bàn TP.Thủ Đức) - nơi đã có một số trường hợp mắc COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top