TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85,8%

Hầu hết doanh nghiệp đều phải đào tạo lại cho người lao động mới tuyển dụng. 
Ảnh: Nam Dương
Hầu hết doanh nghiệp đều phải đào tạo lại cho người lao động mới tuyển dụng. Ảnh: Nam Dương
Hầu hết doanh nghiệp đều phải đào tạo lại cho người lao động mới tuyển dụng. Ảnh: Nam Dương
Lên top