TP.Hồ Chí Minh nguy cơ thiếu hụt lao động

Nhiều doanh nghiệp lo thiếu hụt lao động sau dịch do công nhân không trở lại làm việc. Ảnh: Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp lo thiếu hụt lao động sau dịch do công nhân không trở lại làm việc. Ảnh: Nam Dương
Nhiều doanh nghiệp lo thiếu hụt lao động sau dịch do công nhân không trở lại làm việc. Ảnh: Nam Dương
Lên top