TP.Hồ Chí Minh: Gần 400 công nhân đình công vì tăng ca kiệt sức

Đầu giờ sáng, Cty yêu cầu công nhân phải ở trong khuôn viên Cty
Đầu giờ sáng, Cty yêu cầu công nhân phải ở trong khuôn viên Cty
Đầu giờ sáng, Cty yêu cầu công nhân phải ở trong khuôn viên Cty
Lên top