TP.Hồ Chí Minh: Cần khoảng 70.000-75.000 việc làm trong quý I/2021

Người lao động xem thông tin tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Người lao động xem thông tin tuyển dụng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM. Ảnh: Nam Dương
Lên top