TPHCM: Xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho hơn 200 công nhân khu công nghiệp

Công nhân Công ty Việt Nam Paiho được lấy mãu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Việt Nam Paiho được lấy mãu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty Việt Nam Paiho được lấy mãu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên ngày 7.5. Ảnh Đức Long
Lên top